arrow-back

Merken bestaan niet

Voor Adformatie schreef ik een blog over het fenomeen merken. Merken bestaan niet echt. Of zoals Giep Franzen dat altijd stelde: ze kunnen niet op je voet vallen. Het zijn mentale fenomenen.  De wereld die we waarnemen komt net zoveel, zo niet meer, van binnen naar buiten, dan andersom! Wat we bijvoorbeeld denken te zien, blijkt uit recent onderzoek meer door ons geheugen bepaald te worden dan door onze ogen. 

Lees hier verder